Odľahčovací týždeň

Aj počas letných prázdnin 2015 sme realizovali týždenný odľahčovací pobyt „Animatýždeň" pre vybranú skupinu detí so špeciálnymi potrebami, ktorých kombinácia a intenzita ich limituje do takej miery, že majú veľmi obmedzené možnosti účasti na rôznych typoch pobytov a táborov, ktoré sú v ponuke počas leta. Keďže sa nám z predošlého roku osvedčila kombinácia - pre jedno dieťa jedna vzťahová dospelá osoba, použili sme tento model aj tento rok.

Hlavným cieľom pobytu bolo priblížiť sa k týmto deťom, pomôcť im porozumieť sebe samým a sprostredkovať im skúsenosti podporujúce snahu, vytrvalosť, spoluprácu, rozvíjajúce rôzne druhy zručností, prinášajúce pocit užitočnosti, očakávania či úspechu. Kľúčovými prostriedkami, na ktorých sme postavili pobyt bol komunitný spôsob fungovania, intenzívny kontakt s prírodou a práca.

Okrem štandardnej rannej a večernej komunity, či aktívnej participácie detí formou služieb v kuchyni, sme spoločne pracovali na úprave a skrášľovaní areálu Animadomu a farmy. Deti mali možnosť naučiť sa ručne kosiť s kosou, vytvorili sme prírodný tkáčsky stav pre chvíle oddychu a pripravili sme voliéri pre budúcich zvieracích obyvateľov. Top aktivitou celého pobytu bolo sledovanie procesu liahnutia sa kuriatok a následná starostlivosť o ne, aby zvládli a prežili „pekelnú" horúčavu, ktorá v tých dňoch bola. Nechýbal ani celodenný výlet na košickú Alpínku, kde deti preverili svoje schopnosti a odvahu na lanovej dráhe. Mali sme aj návštevu –skupinku rómskych dievčat - z partnerského komunitného centra v Petrovanoch. Adrenalínovým zážitkom bol nočný výstup na miestny kopec, kde sme v úplnej tme zahrali hru o fazuľky. Hoci bol celý týždeň nabitý aktivitami, snažili sme sa predovšetkým o to, aby sme sa skrze ne dostali bližšie k deťom, vytvorili s nimi vzťah, zdieľali s nimi ich prežívanie a poskytli im podľa potreby podporu či usmernenie.

 

Ďakujeme spoločnosti ESET za finančnú podporu!

Čítať ďalej...

Tvorivá ruka človeka má veľkú silulogo USS

 Prepojením ľudí z domova na pol ceste, podnikateľa a miestnej školy chceme vytvoriť chránenú dieľňu, ktorá bude nielen produkovať ale aj liečiť.

 Chceme motivovať nezamestnaných obyvateľov obce a domova na pol ceste k práci vytvorením pracovnej príležitosti v projektovej chránenej dielni pri šití zdravých špaldových vankúšikov s liečivým účinkom a iných produktov. Fungovanie chránenej dielne bude prepojené s miestnym hospodárstvym družstvom, ktoré produkuje špaldové šupky s miestnym elokovaným pracoviskom SOU v odbore šička, kde sa budú šiť obliečky. V čase pracovnej zaneprázdnenosti rodičov budeme viesť a vzdelávať ich deti (a cez ne spontánne a neformálne aj ich rodičov) v environmentálnej výchove s využitím montessori pedagogiky pomocou prírodných materiálov.

 Pozvánka na kurz:

Čítať ďalej...

Prácou k domovu

Fond Vinci SL D C Q

Voľnejšie citujúc Daniela Pennaca sú deti a ich rodičia, s ktorými v Anime pracujeme, CIBULE: niekoľko vrstiev smútku, strachu, nepokoja, ešte zatrpknutosť, hnev, nesplnené túžby, rozzúrená rezignácia. To všetko nahromadené na dne zahanbujúcej minulosti, hrozivej prítomnosti, odsúdenej budúcnosti. Keď prichádzajú telíčka detí (no u nás v Anime aj ich rodičov – ktorí uviazli niekde v minulosti) sú vo vývine, no v ruksaku na chrbte si nesú minulosť svojich rodín. Ich rozvoj sa nemôže začať, kým ťaží ťarcha a cibuľa je neolúpaná. Ťažko sa to vysvetľuje, ale často stačí jedinký pohľad, milé prihovorenie, dôverné slovo od dospelého, jasné a pokojné, také, čo rozptýli to trápenie, zdvihne náladu, premiestni tých neborákov do prítomného času. ... Prirodzene, blahodárny účinok bude len dočasný, cibuľa sa pri odchode opäť zabalí a bezpochyby bude treba druhý deň začať odznova. Ale o tom je učenie: znamená neustále začínať odznova, až kým sa nedosiahne to, že tí čo učili sa môžu vytratiť ... ale to až vtedy ak sa to učenie v rodičoch a ich deťoch ujme a začne rásť.

Aj o tom je náš projekt Prácou k domovu, ktorý od októbra 2015 realizujeme vďaka podpore a dôvere Nadácie Granvia.

Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre malé pracovné príležitosti pre rodičov detí, ktorí u nás našli útočisko (v Domove na pol ceste) a tým vytvorenie mostu pre ich postupnú integráciu do spoločnosti. Máme vieru, že pracovné uplatnenie rodičov im pozdvihne sebaúctu a to im umožní lepšie sa starať o svoje deti. Mysleli sme však aktívne aj na deti - pre tie sme v rámci projektu pripravili program v duchu montessori pedagogiky, zameraný na podporu ich zdravého vývinu – tým že týždenne pod vedením montessori pedagógov spoznávajú krásy a čaro života.

Držte nám prsty aby sa projekt vydaril... !

Čítať ďalej...

KN logo-04

Príroda - škola pre rodiny a deti

Štartovací projekt pre pedagogický tím odborníkov pre prácu so skupinou rodičov a detí so špecifickými potrebami.

Projekt bol primárne určený pre rodiny žijúce v domove na polceste vo Varhaňovciach v areáli bývalej danielej farmy. Ide predovšetkým o rodiny so špecifickými potrebami, a preto hlavným cieľom bolo vytvárať a pestovať vzťah rodič-dieťa, mama – dieťa, otec – dieťa a trénovať rôzne rodičovské kompetencie pod dohľadom odborníkov s využitím pedagogických princípov Márie Montessori.

Čítať ďalej...

lietajuceryby

 

Lietajúce ryby

photo

Nadácia Provida podporuje projekty, ktoré prinášajú pozitívnu spoločenskú zmenu. Z viacerých projektov sme boli vybraní medzi 6 projektov, ktoré dostali okrem podpory ešte aj možnosť absolvovať školenia, ktoré nám, veríme, pomôžu ďalej napĺňať naše ciele.

Čítať ďalej...

Strana 2 z 3