Prácou k domovu

Fond Vinci SL D C Q

Voľnejšie citujúc Daniela Pennaca sú deti a ich rodičia, s ktorými v Anime pracujeme, CIBULE: niekoľko vrstiev smútku, strachu, nepokoja, ešte zatrpknutosť, hnev, nesplnené túžby, rozzúrená rezignácia. To všetko nahromadené na dne zahanbujúcej minulosti, hrozivej prítomnosti, odsúdenej budúcnosti. Keď prichádzajú telíčka detí (no u nás v Anime aj ich rodičov – ktorí uviazli niekde v minulosti) sú vo vývine, no v ruksaku na chrbte si nesú minulosť svojich rodín. Ich rozvoj sa nemôže začať, kým ťaží ťarcha a cibuľa je neolúpaná. Ťažko sa to vysvetľuje, ale často stačí jedinký pohľad, milé prihovorenie, dôverné slovo od dospelého, jasné a pokojné, také, čo rozptýli to trápenie, zdvihne náladu, premiestni tých neborákov do prítomného času. ... Prirodzene, blahodárny účinok bude len dočasný, cibuľa sa pri odchode opäť zabalí a bezpochyby bude treba druhý deň začať odznova. Ale o tom je učenie: znamená neustále začínať odznova, až kým sa nedosiahne to, že tí čo učili sa môžu vytratiť ... ale to až vtedy ak sa to učenie v rodičoch a ich deťoch ujme a začne rásť.

Aj o tom je náš projekt Prácou k domovu, ktorý od októbra 2015 realizujeme vďaka podpore a dôvere Nadácie Granvia.

Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre malé pracovné príležitosti pre rodičov detí, ktorí u nás našli útočisko (v Domove na pol ceste) a tým vytvorenie mostu pre ich postupnú integráciu do spoločnosti. Máme vieru, že pracovné uplatnenie rodičov im pozdvihne sebaúctu a to im umožní lepšie sa starať o svoje deti. Mysleli sme však aktívne aj na deti - pre tie sme v rámci projektu pripravili program v duchu montessori pedagogiky, zameraný na podporu ich zdravého vývinu – tým že týždenne pod vedením montessori pedagógov spoznávajú krásy a čaro života.

Držte nám prsty aby sa projekt vydaril... !

Klienti spolu s pracovníkmi Komunitného centra vyrobili pre svoje deti funkčné Montessori pomôcky do Montessori herne. Tieto pomôcky sú spravené presne podľa štandardov pre Montessori vzdelávianie. Tu sú ukážky niektorých z nich: