Víkendová škola

Zážitkový edukačný program pre rodiny s deťmi, kde si môžu skúsiť veci, na ktoré by si doma netrúfli (napr. spoločná príprava jedla).

Dosiaľ sme zorganizovali 3 víkendové stretnutia pre rodiny s deťmi, ktoré sa uskutočnili v termínoch 7.-8.6.2014, 21.-22.6.2014 a 28.-29.6.2014.  Začali sme Montessori aktivitami, ktoré boli zamerané na prípravu a predstavenie prostredia, spoznanie okolia s vytvorením mapy okolia /deti v doprovode pedagógov a rodičov/. V druhom termíne sme sa zamerali na aktivity praktického života a tretí víkend sme venovali matematike  okolo nás.

Súčasťou spoločných aktivít bola aj spoločná príprava jedla a spoločné stolovanie – kde sa deti a ich rodičia učili v praxi aplikovať princípy prístupu Montessori pedagogiky. V nedeľnom čase vždy prebiehalo odborné vedenie rodičov. Vysvetlené princípy mali možnosť následne uplatniť v priebehu týždňa.

Jednotlivých víkendových aktivít sa zúčastnilo v priemere 25 účastníkov ( 12 dospelých a 13 detí). Odborný tím tvorili 1 sociálny pedagóg, 1 liečebný pedagóg, dve lektorky Montessori pedagogiky, a podporné osoby (dobrovoľníci). Deťom sa aktivity veľmi páčili a na stretnutia sa tešili. Po ukončení tretej víkendovej aktivity sa uskutočnili ešte dve prázdninové stretnutia v Montessori herni  a deti sa vopred pýtali, kedy prídu „tety Montessori“? Pre rodičov boli stretnutia príležitosťou načerpať motiváciu vo výchove detí,  pochopiť princípy Montessori a naučiť sa využiť ich v praktickom živote.