Tvorivá ruka človeka má veľkú silulogo USS

 Prepojením ľudí z domova na pol ceste, podnikateľa a miestnej školy chceme vytvoriť chránenú dieľňu, ktorá bude nielen produkovať ale aj liečiť.

 Chceme motivovať nezamestnaných obyvateľov obce a domova na pol ceste k práci vytvorením pracovnej príležitosti v projektovej chránenej dielni pri šití zdravých špaldových vankúšikov s liečivým účinkom a iných produktov. Fungovanie chránenej dielne bude prepojené s miestnym hospodárstvym družstvom, ktoré produkuje špaldové šupky s miestnym elokovaným pracoviskom SOU v odbore šička, kde sa budú šiť obliečky. V čase pracovnej zaneprázdnenosti rodičov budeme viesť a vzdelávať ich deti (a cez ne spontánne a neformálne aj ich rodičov) v environmentálnej výchove s využitím montessori pedagogiky pomocou prírodných materiálov.

 Pozvánka na kurz:

Čo sme už stihli urobiť:

  1. Stretli sme sa zo zástupcom firmy ASPO a Z. M., s r. o. a dohodli sme dodávku špaldových šupiek
  2. Navštívili sme elokované pracovisko SOU vo Varhaňovciach a dohodli sme sa, že začnú spolupracovať po 15. auguste
  3. S matkami v Domove na pol ceste sme v mesiacoch apríl – máj zrealizovali motivačné rozhovory o participácii na projekte a tri matky sa zapoja
  4. V mesiacoch máj a jún sme zrealizovali komplexnú rekonštrukciu miestnosti a zriadili sme   pracoviská chránenej dielne (oddiel šitia, oddiel tkania a finalizačné pracovisko), v mesiacoch júl a august sme sfinalizovali revíziu tkáčskeho stavu
  5. Pre lepšiu motiváciu klientiek/matiek sme pozvali vyučenú krajčírku – rehoľnú sestru, ktorá prilákala deti a vďaka deťom sa k aktivite pridružili aj ich matky
  6. Nakoniec deti plnili ušité vankúše špaldou a obliekli si ich do svojich obliečok
  7. Počas aktivít s matkami sme realizovali aj aktivity s deťmi v montessori herni aj vo vonkajšom prostredí, kde sme ich učili najmä dodržiavanie hraníc a pravidiel

Musíme ešte popracovať s motiváciou klientiek/matiek, aby sa ich viacej zúčastnilo na aktivitách projektu.