KN logo-04

Príroda - škola pre rodiny a deti

Štartovací projekt pre pedagogický tím odborníkov pre prácu so skupinou rodičov a detí so špecifickými potrebami.

Projekt bol primárne určený pre rodiny žijúce v domove na polceste vo Varhaňovciach v areáli bývalej danielej farmy. Ide predovšetkým o rodiny so špecifickými potrebami, a preto hlavným cieľom bolo vytvárať a pestovať vzťah rodič-dieťa, mama – dieťa, otec – dieťa a trénovať rôzne rodičovské kompetencie pod dohľadom odborníkov s využitím pedagogických princípov Márie Montessori.

K tomu sme potrebovali zriadiť a aspoň čiastočne vybaviť Montessori herničku základnými pomôckami.
Vďaka finančnej podpore Karpatskej nadácie sa nám podarilo rozbehnúť a vytvoriť nielen prvý dôležitý kontaktný vzťah medzi klientmi a odborníkmi, ale vybaviť Montessori herničku základnými pomôckami pre deti do 3 rokov.
Naďalej zháňame ďalšie zdroje pre rozvoj a systematickú prácu s obyvateľmi domova na polceste vo Varhaňovciach a na dovybavenie herničky Montessori pomôckami pre staršie deti.

Témy víkendových stretnutí:

1. Princíp sociálnej interakcie – každá pomôcka je iba raz

Pozorovanie dieťaťa –naučiť rodiča pozorovať svoje dieťa, čo mi chce moje dieťa svojim správaním povedať (tréning rodičovských kompetencií)

Téma: Prosím a ďakujem - nácvik sociálnych zručností

2. Princíp slobody - sloboda s hranicami, pretože hranice vytvárajú bezpečie

Téma: Aktivity praktického života, zameranie na prácu s hranicami

3. Princíp sebaregulácie, dôležitosť ticha

- ak je rodič pokojný aj dieťa je také, ak má rodič v sebe nepokoj dieťa ho absorbuje a stáva sa nepokojným...(tréning rodičovských kompetencií )

Téma: Ja a moja rodina