Odľahčovací týždeň

Aj počas letných prázdnin 2015 sme realizovali týždenný odľahčovací pobyt „Animatýždeň" pre vybranú skupinu detí so špeciálnymi potrebami, ktorých kombinácia a intenzita ich limituje do takej miery, že majú veľmi obmedzené možnosti účasti na rôznych typoch pobytov a táborov, ktoré sú v ponuke počas leta. Keďže sa nám z predošlého roku osvedčila kombinácia - pre jedno dieťa jedna vzťahová dospelá osoba, použili sme tento model aj tento rok.

Hlavným cieľom pobytu bolo priblížiť sa k týmto deťom, pomôcť im porozumieť sebe samým a sprostredkovať im skúsenosti podporujúce snahu, vytrvalosť, spoluprácu, rozvíjajúce rôzne druhy zručností, prinášajúce pocit užitočnosti, očakávania či úspechu. Kľúčovými prostriedkami, na ktorých sme postavili pobyt bol komunitný spôsob fungovania, intenzívny kontakt s prírodou a práca.

Okrem štandardnej rannej a večernej komunity, či aktívnej participácie detí formou služieb v kuchyni, sme spoločne pracovali na úprave a skrášľovaní areálu Animadomu a farmy. Deti mali možnosť naučiť sa ručne kosiť s kosou, vytvorili sme prírodný tkáčsky stav pre chvíle oddychu a pripravili sme voliéri pre budúcich zvieracích obyvateľov. Top aktivitou celého pobytu bolo sledovanie procesu liahnutia sa kuriatok a následná starostlivosť o ne, aby zvládli a prežili „pekelnú" horúčavu, ktorá v tých dňoch bola. Nechýbal ani celodenný výlet na košickú Alpínku, kde deti preverili svoje schopnosti a odvahu na lanovej dráhe. Mali sme aj návštevu –skupinku rómskych dievčat - z partnerského komunitného centra v Petrovanoch. Adrenalínovým zážitkom bol nočný výstup na miestny kopec, kde sme v úplnej tme zahrali hru o fazuľky. Hoci bol celý týždeň nabitý aktivitami, snažili sme sa predovšetkým o to, aby sme sa skrze ne dostali bližšie k deťom, vytvorili s nimi vzťah, zdieľali s nimi ich prežívanie a poskytli im podľa potreby podporu či usmernenie.

 

Ďakujeme spoločnosti ESET za finančnú podporu!

animatyzden2015 odlahcovanie a podpora