Farmársky denný tábor - august 2017

V prázdninových dňoch, keď je na farme viac detí, sme si urobili farmársky denný tábor.

V rámci toho deti dostali dve úlohy:

  1. Mať otvorené oči, uši, nos, chuť, hmat, myseľ a srdce a objavovať nové veci na farme a v prírode. To mohli splniť pri starostlivosti o zvieratká, pri obhliadke družstva, pri zbere byliniek a sliviek v blízkej prírode.
  2. Druhou úlohou bolo ukázať svoju farmársku odvahu a vytrvalosť. Tie boli vyskúšané na lezeckej stene, pri rôznych súťažiach, futbale, v kuchyni pri varení aj upratovaní.

Každý farmár si vyrobil aj svoj vlastný zápisník, kde si mohol svoje postrehy a objavy zaznamenať. 

Pôstna aktivita

Veľká noc je predo dvermi a my sme sa na ňu s deťmi chystali celý pôst. Na plagáte sme mali nakreslenú tŕňovú korunu a snažili sme sa ju vyzdobiť kvietkami. Za každým kvietkom je však nejaký dobrý skutok, ktorý deti urobili. Tak sa postupne menila a zjemňovala nie len tá „Ježišova" koruna na plagáte, ale aj naše všedné každodenné prežívanie. Veď akoby nie, keď deti robili takéto krásne veci: pomôžem kamarátovi, upracem niečo doma, usteliem si posteľ, poodkladám hračky za niekým druhým, pozbieram papieriky okolo budovy, vyrobím pre niekoho darček, poteším niekoho...
Všetkým prajeme požehnaný Veľký týždeň a hlboké prežitie veľkonočného trojdnia. Nech sa každý dozvie, že Ježiš ho má rád, že boli sme raz milovaní a stále sme. To je naša nádej a veľký dar.

Strana 2 z 4