Farmársky denný tábor - august 2017

V prázdninových dňoch, keď je na farme viac detí, sme si urobili farmársky denný tábor.

V rámci toho deti dostali dve úlohy:

  1. Mať otvorené oči, uši, nos, chuť, hmat, myseľ a srdce a objavovať nové veci na farme a v prírode. To mohli splniť pri starostlivosti o zvieratká, pri obhliadke družstva, pri zbere byliniek a sliviek v blízkej prírode.
  2. Druhou úlohou bolo ukázať svoju farmársku odvahu a vytrvalosť. Tie boli vyskúšané na lezeckej stene, pri rôznych súťažiach, futbale, v kuchyni pri varení aj upratovaní.

Každý farmár si vyrobil aj svoj vlastný zápisník, kde si mohol svoje postrehy a objavy zaznamenať.